maratonyleis

(Oikeudet sääntömuutoksiin pidätetään), päivitetty 28.4.2022

1. Kalamaraton on avoin kilpailu kaikille joukkueille, ja se kilpaillaan Helsingissä ja Kotkassa. Helsingin kilpailu on samalla lajikalastuksen joukkueiden SM-kilpailu. Kaikki kilpailut alkavat lauantaina 12.00 ja päättyvät sunnuntaina 12.00. Kilpailut järjestää Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura ry yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Jokaisessa kilpailussa on myös omat, täydentävät säännöt.

2. Kaikilla kilpailualueilla noudatetaan paikallisia voimassa olevia kalastussääntöjä, ellei toisin ilmoiteta. Kilpailukortti toimii joukkueen kalastuslupana. Jokaisessa Kalamaratonissa ilmoitetaan mahdolliset, paikalliset erikoiskohteet, joissa kilpailijat eivät saa kalastaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi paikat, joihin myydään vain rajoitettu määrä lupia tai joissa kalastamiseen kilpailukortti ei ilman lisämaksua oikeuta.

3. Kilpailussa tavoitellaan mahdollisimman useita eri kalalajeja 2-3-henkisin joukkuein. Jokainen joukkue nimeää itselleen kapteenin. Joukkueella voi olla myös erillinen valmentaja/huoltaja, joka ei kuitenkaan saa osallistua itse kalastukseen. Joukkue ei voi vaihtaa huoltajaa kesken kilpailun.

4. Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki-, pilkki-, virveli- ja perhovapa. Kisassa joukkue saa käyttää enintään kolmea vapaa kerrallaan riippumatta siitä, onko joukkueessa kaksi vai kolme jäsentä. Jokainen kilpailija voi vapaasti vaihtaa välinettä eikä koko joukkueen tarvitse samanaikaisesti käyttää samoja välineitä. Joukkueen kalastaessa on aina oltava vähintään kaksi joukkueen jäsentä paikalla.

5. Vain rannalta kalastaminen on sallittua. Rannasta saa kahlata veteen, ellei toisin määrätä. Syöttien ja koukkujen määrän suhteen ei ole rajoituksia. Koukkulitka on kuitenkin pystyttävä itse heittämään ja kelaamaan. Elävän syöttikalan käyttö on kielletty. Mäskääminen kisan aikana on sallittu. Turojen tekeminen ei ole etukäteen eikä kisan aikana sallittua. Haavia voi käyttää apuvälineenä, mutta sillä ei sellaisenaan saa pyytää kaloja.

6. Kalamaratonissa tahallinen rokastus on kielletty. Rokastuksella tarkoitetaan kilpailussa kalan tarkoituksellista tartuttamista koukulla kalan ulkopuolelta. Koska siloneulaa ei todistettavasti ole onnistettu koukuttamaan suusta, se suljetaan kisan ulkopuolelle. Mikäli kilpailussa saadaan Suomen tai kilpailualueen vesistössä aiemmin esiintymätön laji, tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä laji. Tällä halutaan estää vieraslajien tahallinen siirtäminen niille kuulumattomiin vesiin.

7. Hybridejä eli lajiristeymiä ei pääsääntöisesti lasketa lajiksi eikä kahdeksi lajiksi. Mikäli tuomaristo katsoo, ettei kilpailija ole voinut kohtuudella tunnistaa kalaa risteymäksi, on tuomaristolla mahdollisuus antaa risteymästä sen kalalajin lajipiste, minä joukkue risteymää lajikseen esittää. Mikäli joku sääntö tai sen tulkinta johtaa tuomariston yksimielisen näkemyksen mukaan kohtuuttomuuteen, voidaan tuomariston päätöksellä koska tahansa suorittaa sellaisia uudelleentulkintoja, että kohtuuttomuuksilta vältytään.

8. Joukkueen kapteenin on pidettävä matkapuhelintaan koko ajan auki ja ilmoitettava sen numero ennen kilpailun alkua kisakansliaan. Jokaisesta uudesta kalalajista tulee ilmoittaa kilpailukeskukseen puhelimitse. Ilmoituksessa kerrotaan laji ja tuomariston pyytäessä myös pyyntipaikka. Lajit ilmoitetaan kuten kunkin kilpailun omat säännöt edellyttävät.

9. Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kilpailuun mukaan. Aluekohtaiset alamitat ilmoitetaan jokaisen kisan omissa säännöissä ja jokaisessa kilpailussa noudatetaan kunkin kilpailun sääntöjä. Tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä vapautettu laji kisapisteeksi hyvin dokumentoidun, kisapassilla varustetun valokuvan perusteella, jos kala täyttää todistetusti kyseisen kilpailun sääntöjen mukaiset vaatimukset. Tällaiset lajit mainitaan ennen kisaa erikseen. Siika, taimen ja karppi alalajeineen lasketaan jokainen yhdeksi kalalajiksi.

10. Joukkueet voivat vaihtaa paikkaa autolla, veneellä tai muulla kulkuvälineellä. Veneestä kalastaminen on kuitenkin kielletty. Joukkueiden tulee liikkua ryhmänä, korkeintaan huutoetäisyyden päässä (sadan metrin sisällä) toisista joukkueen jäsenistä. Kilpailijat kalastavat omalla vastuullaan. Yksi joukkueen jäsen voi poistua ryhmästä välillä, esimerkiksi tuomaan lajeja tarkistettavaksi. Yksin kalastaminen on kuitenkin kielletty.

11. Osallistumismaksu sisältää kalastusluvan kisavesille, mutta jokaisella 18-64 -vuotiaalla kilpailijalla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti (kalastuksenhoitomaksu), mikäli kilpailijat käyttävät heittokalastusvälineitä.

12. Kilpailuvesillä noudatetaan aina paikallisia, voimassa olevia kalastussääntöjä ja rajoituksia, ellei toisin mainita. Kielletyillä alueilla kalastaminen tai kalastussäännön rikkominen käsitellään aina tuomaristossa, jolla on oikeus hylätä joukkueen koko suoritus, sääntöjen vastaisesti kalastetut lajit tai määritellä mikä tahansa muu rangaistus sääntörikkomuksesta.

13. Jokaisessa kilpailussa on tuomaristo, johon nimetään erikseen kilpailujohtaja, lajituomari(t) sekä kilpailijoiden edustaja. 

14. Mikäli joukkueiden saama lajimäärä menee tasan, keskinäiset sijoitukset ratkaisee ensimmäisenä saatujen ässälajien lukumäärä. Ässä tarkoittaa lajia, jonka vain yksi joukkue on kilpailun aikana saanut kalastettua. Mikäli tulos on senkin jälkeen tasan, sijoitukset ratkaistaan aikasäännön perusteella (hyväksyttynä X määrä lajeja kilpailun sääntöjen mukaan). Mitä aikaisempi ajankohta, sitä parempi keskinäinen sijoitus. Joukkueilla on koska tahansa mahdollisuus tuoda saaliskalansa tuomariston tarkistettavaksi, vaikka laji kerrallaan. Joukkueiden on saavuttava kisakeskukseen eli maaliin viimeistään klo 12.00.

15. Kilpailun tulokset julkistetaan heti, kun ne saadaan valmiiksi. Mahdolliset protestit tulee jättää kilpailun aikana tai välittömästi kisan päättymisen jälkeen kisakeskuksessa.

16. Kilpailun tuomaristolla on oikeus tehdä tapauskohtaisesti päätöksiä, joita ei ole mainittu näissä säännöissä tai jotka poikkeavat näistä säännöistä.