Kilohaili (Sprattus sprattus)
Sprattus sprattus

Sve: Vassbuk, Skarpsill

Eng: Sprat

Deu: Sprotte

Fra: Sprat