Kymmenpiikki (Pungitius pungitius)

ENG SVE EST DEU
Nine-spined stickleback Småspigg Luukarits Zwergstichling

 

Kymmenpiikki kuuluu ns. rautakaloihin. Nimensä se on saanut selässä olevista piikeistään. Näiden määrä vaihtelee 7 ja 12 välillä. Nopeasti katsottuna kymmenpiikki muistuttaa suuresti pientä kolmipiikkiä. Useimmiten se jää 3-5 sentin mittaiseksi. Se kuuluu toisin sanoen maamme ehdottomasti pienimpiin kaloihin.

Kymmenpiikkiä esiintyy suhteellisen tasaisesti ympäri maatamme, korostuneemmin kuitenkin rannikolla, isommissa vesissä sekä pienemmissä vesissä siellä täällä. Esiintymistä ei ole kartoitettu, joten asiaa ei tunneta vielä kovin tarkkaan. Useimmiten esiintymät ovat suhteellisen harvakseltaan.

Kolmipiikkiin verrattuna kymmenpiikki viihtyy enemmän kasvillisuuden joukossa. Piikkien tarjoama suoja on kolmipiikkiin nähden jonkin verran heikompi. Jos kolmipiikki jää vielä suhteellisen helposti pedon tullen paikoilleen, kymmenpiikki lähtee varsin usein pakosalle. Toisaalta kymmenpiikki reagoi muutenkin kolmipiikkiä herkemmin lähestyvää petoa.

Piikkikaloilla on kaikilla hieman samanlainen kutukäyttäytyminen. Ne kutevat kesä-heinäkuussa rakentamaansa pesään. Kymmenpiikin kutupesät ovat useimmiten kuitenkin rakennettu kasvillisuuden sekaan. Myös kymmenpiikin koiras jää vahtimaan munia ja pieniä poikasia. Kymmenpiikki ei kuitenkaan ole niin värikäs kuin kutuasuinen kolmipiikki. Kymmenpiikki on pikemminkin tumma.

Kymmenpiikki on jonkin verran tehottomampi kutemaan. Osin ehkä pienen koon takia mätijyviä on kolmipiikkiin verrattuna vähemmän. Koenuottauksissa tehtyjen havaintojen perusteella rannikolla kymmenpiikkiä esiintyy usein vain kymmenesosa kolmipiikkien määrästä.

Siellä missä kymmenpiikkiä esiintyy, se muodostaa ravintoa monille petokaloilla. Itse se syö ilmeisesti hankajalkaisia, surviaissääskentoukkia, vesikirppuja ym. planktonia.

 

Kuva: Jussi T. Pennanen