Kilpailusäännöt
(Oikeudet sääntömuutoksiin pidätetään), päivitetty 1.8.2019


1 § Lajikalastuksen Suomen mestaruuskilpailu on kaikille avion kalastuskilpailu. SM-kisassa on kaksi sarjaa: yleinen sarja ja juniorisarja (alle 16-vuotiaat).

2 § Kilpailun järjestää Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry, yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Kisa ei ole sidottu yhteen kaupunkiin tai kuntaan, mutta kisasäännöt on pystyttävä soveltamaan aina kilpailukohteessa.

3 § SKES:n hallitus valitsee vuosittain kisapaikkakunnan ja vuosittaiset osanottomaksut.

4 § Lajikalastuksen SM-kisassa tavoitellaan saaliiksi mahdollisimman monta eri kalalajia, jotka pyydetään aktiivivälinein ja rannalta. Aktiivivälineillä tarkoitetaan esimerkiksi onkea, virveliä, pilkkiä ja perhoa. Kilpailu kestää kahdeksan (8) tuntia. Jokainen kilpailija kalastaa omalla vastuullaan. Kilpailussa ei saa käyttää apuna kulkuvälineitä, mikäli invaliditeetti ei sitä edellytä. Jokaisessa kilpailussa on ns. aikasääntö (5-10 kalalajia) ensimmäisten kalojen ilmoittamisesta. Se ratkaisee tasatulosten kohdalla.

5 § Kaikki kalat on tartutettava koukulla ja suusta. Esimerkiksi haavilla tai käsin pyydettyjä kaloja ei siis hyväksytä kilpailukaloiksi. Haavia saa sen sijaan käyttää apuvälineenä. Kalojen syömiä saaliskaloja ei hyväksytä kilpailulajeiksi. Mäskääminen ennen kisaa ja kisan aikana on sallittua. Rokastaminen on ehdottomasti kielletty. Kahlaaminen rannalla on sallittu.

6 § Kilpailija ei saa käyttää kuin yhtä välinettä kerrallaan. Syöttien, koukkujen ja sivutapsien määrää ei ole rajoitettu, mutta litka on pystyttävä heittämään ja nostamaan vavalla. Vavan pituudella ei ole rajoituksia, kunhan sen pystyy kannattelemaan itse.

7 § Jokainen kilpailussa saatu kalalaji on tuotava kilpailun lajituomariston tarkistettavaksi. Kalojen vatsaa ei saa avata, mutta verestys on sallittu.

8 § Nahkiainen ja pikkunahkiainen eivät ole kalalajeja. Koska siloneula (ja ainakin toistaiseksi särmäneula) eivät ole koukulla pyydettävissä, niitä ei hyväksytä kilpailukalalajeiksi. Mikäli kilpailussa saadaan Suomen tai kilpailualueen vesistössä aiemmin esiintymätön laji, tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä laji. Tällä halutaan estää vieraslajien tahallinen siirtäminen niille kuulumattomiin vesiin.

9 § Hybridejä eli lajiristeymiä ei pääsääntöisesti lasketa lajiksi eikä kahdeksi lajiksi. Mikäli tuomaristo katsoo, ettei kilpailija ole voinut kohtuudella tunnistaa kalaa risteymäksi, on tuomaristolla mahdollisuus antaa risteymästä sen kalalajin lajipiste, minä kilpailija risteymää lajikseen esittää.

10 § Siian, taimenen ja karpin eri muodot eivät ole erillisiä kalalajeja, joten niistä kustakin voi saada vain yhden lajipisteen.

11 § Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kilpailuun mukaan. Alamitat ovat lohi 60 cm, taimen 60 cm, rasvaevällinen taimen rauhoitettu, kuha 42 cm ja harjus rauhoitettu. Aluekohtaiset alamitat ilmoitetaan jokaisen kisan omissa säännöissä. Kaikki rasvaevälliset taimenet tulee vapauttaa. Tuomaristolla on oikeus hyväksyä tai hylätä vapautettu taimen kisapisteeksi hyvin dokumentoidun, kisapassilla varustetun valokuvan perusteella. Samoin kisakohtaisesti on mahdollista päättää myös muista kalalajeista, jotka voidaan esimerkiksi uhanalaisuuden vuoksi ilmoittaa edellä mainitulla tavalla.

12 § Mestaruuden voittaa kilpailija, joka on saanut eniten hyväksyttyjä, tuomariston tarkistamia kalalajeja. Tasatulosten kohdalla ratkaisee ensimmäisenä ässien (kisassa vain yksi henkilö saanut kalalajin) lukumäärän perusteella. Mikäli tulos on senkin jälkeen tasan, sijoitukset ratkaistaan aikasäännön perusteella. Mitä varhaisempi ilmoitusaika, sitä parempi sijoitus.

13 § Jokaisella kilpailijalla tulee olla voimassa lain vaatimat kalastusluvat. Jokaisen vuosittaisen kilpailun kisa-alueesta, kalastusoikeuksista ja rajoituksista ilmoitetaan etukäteen ja selkeästi. Kisa-alueelta kesken kisan poistuminen, kielletyillä alueilla kalastaminen tai kalastussäännön rikkominen aiheuttaa välittömän sulkemisen pois kilpailusta. Tuomaristo voi myöntää määräaikaisen poistumisluvan kisa-alueelta erityisistä syistä.

14 § Jokaisen kilpailijan on ilmoitettava heti saamistaan saalislajeista kisaohjeiden mukaisesti. Tietoja kilpailijan saamista kalalajeista ei saa pimittää. Jokaisella kilpailijalla on oltava mukanaan matkapuhelin ja kilpailijan on oltava koko ajan tuomariston tavoitettavissa. Kilpailijan on ilmoitettava puhelinnumeronsa kisakansliaan jo ennen kisan alkamista.

15 § Kilpailualueella epäasiallinen ja häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Kalastuskohteesta toiseen siirtymisen aikana vavat on kasattava. Asutusalueella liikkuminen avoimien koukkujen kanssa johtaa hylkäykseen. Kilpailijat ovat vastuussa paitsi itsestään, myös sivullisista.

16 § Tuomaristolla on oikeus koska tahansa tarkistaa kenen tahansa kilpailijan saalislajit. Kilpailijoilla on oikeus myös koska tahansa tarkistuttaa lajinsa tuomaristolla, vaikka yksitellen.

17 § Tuomarineuvoston nimeää SKES ry ja siinä on mukana myös paikallisen järjestäjän sekä kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää tuomaristolle kisan aikana tai viimeistään 30 minuuttia kisan päättymisen jälkeen. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

18 § Mikäli joku sääntö tai sen tulkinta johtaa tuomariston yksimielisen näkemyksen mukaan kohtuuttomuuteen, voidaan tuomariston päätöksellä koska tahansa suorittaa sellaisia uudelleentulkintoja, että kohtuuttomuuksilta vältytään.

Juniorisarja

Juniorisarjan ikäraja on 5- 15 vuotta. Kisa-alue on sama kuin yleisessä sarjassa. Kilpailuaika on 9-16. Palkinnot jaetaan yleisen sarjan palkintojenjaon yhteydessä.

Juniorisarjassa kilpailijalla saa olla huoltaja mukana, joka ei kuitenkaan saa osallistua millään tavalla itse kalastukseen. Huoltaja saa auttaa välineiden ja syöttien kantamisessa ja laitossa, sekä kalojen haavimisessa. Alle 14-vuotiaalla lapsella tulee olla huoltaja mukana. Sama huoltaja voi toimia useamman lapsen mukana. Huoltaja voi myös itse osallistua SM-kisaan yleisessä sarjassa.

Kisa-alueen laajuuden vuoksi 14-15 -vuotiaalla lapsella tulee olla huoltajalta kirjallinen suostumus osallistua kisaan. Tämä siinä tapauksessa, mikäli huoltajaa ei ole mukana.

Tuomaristolla on oikeus evätä lapsen osallistuminen kisaan, mikäli huoltajan lupa puuttuu, tai tuomaristo katsoo, ettei lasta ole turvallista päästää yksin kulkemaan kisa-alueella.